Wat houdt vriendschap in?

NRC

wat houdt vriendschap in?

Filosofie Wat houdt vriendschap in? Natasha Lunn stelt de vraag aan eigentijdse schrijvers en experts, terwijl Paul van Tongeren in een filosofische zoektocht belandt bij Plato, Cicero en Nietzsche. „Het is weten dat de ander er is, dat je niet alleen bent.”

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/26/echte-vriendschap-is-niet-volmaakt-a4056170

Als twintiger ontmoette Natasha Lunn, columnist en redacteur bij Red Magazine, een nieuwe liefde. Geen minnaar dit keer, maar een vriendin. De jaren die volgden voelden als een verliefdheid, schrijft ze in Gesprekken over de liefde, een boek waarin ze op een persoonlijke manier met schrijvers en experts – onder wie filosoof Alain de Botton en psychotherapeut Esther Perel – onderzoekt wat liefde en vriendschap inhoudt. Ze beschrijft hoe deze nieuwe vriendin haar, in tegenstelling tot de mannen met wie ze uitging, ‘in volle kleurenpracht’ zag. ‘Als je een tijd doorbrengt met een vriend die je dat gevoel bezorgt, geeft je dat rust’, schrijft Lunn. ‘Hun vragen brengen je dichter bij jezelf, hun liefde vermindert je onzekerheden.’ Het is, aldus Lunn, wat Aristoteles ‘vriendschapsliefde’ noemde – bij de oude Grieken bekend als filia. Deze vorm van liefde brengt je dichter bij zelfkennis en verdiept het gevoel van eigenwaarde. ‘Omdat het zo moeilijk is om onszelf te kennen, geloofde Aristoteles dat een vriend liefhebben een integraal onderdeel is van het verwerven van die emotionele kennis.’

Dat is ook wat schrijfster Candice Carty-Williams, die Lunn sprak, bevestigt. Carty-Williams (haar debuutroman Queenie verscheen in 2019) vertelt dat ze makkelijker liefde in vriendschappen vindt dan in de romantische liefde. Op de vraag wat ze eerder had willen weten antwoordt ze: „Dat vrienden van je houden om wie je bent, niet alleen omdat je ze iets geeft.”

In een notendop is dat ook waar Aristoteles het over heeft wanneer hij spreekt over ‘wederkerige welwillendheid’. Hoe de Griekse filosoof dat bedoelt, legt Paul van Tongeren uit in zijn inspirerende boekje Doodgewone vrienden. Nadenken over vriendschap. Hierin geeft Van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek en sinds dit jaar Denker des Vaderlands, weer hoe denkers als Plato, Aristoteles, Cicero, Kant en Nietzsche hebben gedacht over vriendschap. Zo beschouwt Aristoteles vriendschap inderdaad als een soort van liefde: ‘Ze bestaat erin het goede te willen voor degene van wie je houdt: ze is welwillendheid.’ Tegelijkertijd is het niet mogelijk bevriend te zijn met iemand zonder dat die ander eenzelfde soort vriendschap voelt. ‘Het tweede kenmerk van de vriendschapsliefde bestaat daarom in wederkerigheid.’ Dit vormt de kern van de definitie van Aristoteles, maar Van Tongeren geeft ook aan hoe Aristoteles diverse vormen van vriendschap onderscheidt op basis van nut, plezier en morele kwaliteit en hoe vriendschap een ervaring van zelfbevestiging kan zijn.

Ontroerende waarheid
Daarmee is Doodgewone vrienden een heel ander soort boek dan dat van Lunn. Waar zij zich vooral via concrete gesprekken richt op persoonlijke ervaringen en inzichten met betrekking tot vriendschap en liefde, duikt Van Tongeren tevens diep in de filosofie. Terwijl hij soms verzuipt in de vele vragen die hij stelt, richt hij niet alleen zijn blik op het fenomeen vriendschap maar gaat hij ook in op wat filosofie volgens hem behelst. ‘Filosoferen is stilstaan bij vragen’, aldus Van Tongeren. Dat heeft een problematische kant want: hoe zoek je naar een antwoord in het besef dat geen antwoord de vraag weg kan nemen?

Het lijkt gegoochel met woorden, maar aangezien het in de geschiedenis van de filosofie al eeuwenlang om dezelfde vragen draait, gaat dat volgens Van Tongeren ook op voor het vraagstuk vriendschap. Hij pretendeert dan ook geen definitief antwoord te kunnen geven. Integendeel. Zijn boek kan gelezen worden als een oefening in denken: aan de hand van de ideeën van verschillende filosofen laat hij zien hoe complex het is om aan te geven wat vriendschap daadwerkelijk behelst.

Ingewikkeld en daarmee niet altijd even toegankelijk is zijn betoog zeker, toch schuilt er een prachtige, zelfs ontroerende waarheid in deze filosofische zoektocht. Van Tongeren wijst namelijk ook op een gevaar. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat die welwillende liefde inderdaad op de ander is gericht en niet op onszelf? En is het niet zo dat we vriendschappen meten aan een onwerkelijk ideaal?

Die twijfel uit hij onder meer na het lezen van de Confessiones van Augustinus, die pas na de dood van een goede vriend inzag wat ‘ware vriendschap’ was. Augustinus beseft wat ‘echte vriendschap’ inhoudt maar concludeert dat er geen ‘ware vriendschap’ bestaat ‘zonder de Heilige Geest’. Maar wat heeft God in hemelsnaam met vriendschap te maken? En waarom moet vriendschap aan een ideaal voldoen? Van Tongeren uit zijn twijfels, toch blijft hij in zijn hermeneutische benadering welwillend tegenover Augustinus staan. Want wie de grote woorden van de kerkvader relativeert, zou ook kunnen begrijpen dat er inderdaad een ongrijpbaar aspect zit aan een vriendschap.

 

Vriendschap als geschenk
Stel, aldus Van Tongeren, dat we vriendschap opvatten als een geschenk, dan zou je kunnen zeggen ‘dat de vriendschap er al is voordat wij iets doen of zelfs ondanks dat we iets doen’. De meeste van onze feitelijke vriendschappen beantwoorden immers helemaal niet aan het ideaal van de ‘eigenlijke’ of ‘ware’ vriendschap. ‘De ander beantwoordt niet altijd aan onze verwachtingen; onze eigen houding is niet steeds een en al welwillendheid naar de ander. Onze trouw heeft grenzen en beperkingen, onze liefde of welwillendheid is niet altijd zonder irritaties.’ Om terug te komen bij Aristoteles is dat misschien wel de kern van ‘wederkerige welwillendheid’: het goede van de vriendschap is groter dan dat ze door onze onvolmaaktheid wordt vernietigd.

Het is een mooie gedachte en na alle denk-omzwervingen komt Van Tongeren aan het einde van zijn boek toch ook nog met een simpel inzicht, eveneens geïnspireerd op het denken van Augustinus: ‘Vriendschap is misschien op de eerste plaats dat: weten dat je niet alleen bent. Geen volmaaktheid, geen virtuositeit, geen hoogverheven ideaal, geen totale eenheid, maar enkel dat: weten dat de ander er is, dat je niet alleen bent.’

Zo ingewikkeld als de zoektocht was, zo eenvoudig luidt uiteindelijk dit antwoord. Duidelijk is dat we nog lang niet zijn uitgepraat over dit onderwerp.

Deel dit bericht op social media:

Waarom vriendschap moeilijk functioneert in jouw leven

henri1

waarom vriendschap moeilijk functioneert in jouw leven

Naar Henri Nouwen. 

Dit stukje komt uit het boek “Even alleen” Uitgeverij Lannoo. Het vraagt wat ruimte in je hoofd en hart vanwege de diepe mystiek. Lees het zoals je een gedicht leest. Kauw erop, probeer het te proeven en te omarmen. Veel leesplezier. 

Team vriendschap.nl

“Het is duidelijk dat er in de wereld waarin wij leven bij mensen een sterke behoefte bestaat iets tot stand te brengen. Sommigen van ons denken daarbij aan grote veranderingen, op schaal van wereldvrede. Anderen willen op zijn minst een huis bouwen of een boek schrijven, een uitvinding doen of een medaille winnen. Weer anderen lijken er tevreden mee te zijn iets zinnigs te doen voor een ander. Maar wij beoordelen onszelf vrijwel allemaal op onze bijdrage aan het leven. En bij het ouder worden voelen we ons gelukkiger naarmate we voor ons gevoel een grotere rol hebben gespeeld bij de vormgeving van de wereld en zijn geschiedenis. Met name als christenen voelen we ons geroepen om iets goeds te doen voor een ander: raad geven, troosten, zo nu en dan een duivel uitdrijven en misschien zelfs hier en daar de Blijde Boodschap brengen.

 

Het verlangen om nuttig te zijn kan in onze prestatiemaatschappij een teken zijn van mentale en geestelijke gezondheid, maar het ook leiden tot een verlammend gebrek aan zelfrespect. Meestal willen we niet alleen iets zinvols doen, maar maken we bovendien het resultaat van ons werk tot een criterium voor ons gevoel van eigenwaarde. En dan hebben we niet alleen succes, maar dan worden we ons succes. Wanneer je op een event een spreker ingeleid hoort worden, lijkt het een gewoonte alles op te sommen wat iemand na zijn schooltijd heeft gepresteerd. 

 

Als het resultaat van ons werk al te belangrijk wordt, gaan we geloven in het waandenkbeeld dat ons leven een groot scorebord is waarop we kunnen aflezen wat wij waard zijn. En voor we het in de gaten hebben, verkopen we onze ziel aan alle mogelijke cijfergegevens. In feite zijn we dan niet alleen in de wereld, maar ook van de wereld. Dan laten we de wereld bepalen wie of wat we zijn. Dan zijn we intelligent, omdat iemand ons een hoog cijfer geeft. Hulpvaardig, omdat iemand dank je wel zegt. Aardig, omdat iemand ons aardig vindt. Belangrijk, omdat iemand van mening is dat we onmisbaar zijn. Kortom, dan zijn we de moeite waard omdat we succes hebben. Hoe meer we onze verworvenheden – het resultaat van ons handelen – tot criterium laten worden voor ons gevoel van eigenwaarde, des te meer gaan we mentaal en geestelijk op onze tenen staan. Bijgevolg verkeren we voortdurend in de onzekerheid of we wel in staat zullen zijn om te voldoen aan alle verwachtingen die we door ons laatste succes hebben gewekt. In het leven van veel mensen is er sprake van een bijna demonische angstspiraal die ernstiger vormen aanneemt naarmate zij meer succes hebben. Die duistere kracht heeft veel grote kunstenaars tot zelfvernietiging gedreven. 

 

In onze op succes gerichte wereld wordt het leven steeds meer gedomineerd door superlatieven. We zijn er trots op dat we de hoogste toren hebben, of de snelste atleet, de grootste man, de langste brug of de beste student. Maar terwijl we uiterlijk alle nadruk leggen op succesvol handelen, worden velen van ons innerlijk gekweld door een diepgeworteld minderwaardigheidsgevoel. En voortdurend leven we met de angst dat iemand op een dag de illusie zal doorprikken en aan het licht zal brengen dat we niet zo slim, niet zo goed en niet zo beminnelijk zijn als we de wereld willen laten geloven. Zo nu en dan is er iemand die in een vertrouwelijke bui bekend: “Iedereen denkt dat ik zo vreselijk rustig ben en zelfverzekerd…. maar ze moesten eens weten hoe ik me werkelijk voel.” 

Dat knagende twijfelen aan zichzelf is een bron van depressiviteit in het leven van talloze mensen die worstelen om het hoofd boven water te houden in onze competitieve samenleving. Bovendien staat die verterende angst voor het blootleggen van onze zwakheden elke gemeenschapsvorming en creatieve uitwisseling in de weg. Wanneer we onze identiteit verkopen aan de keurmeesters van deze wereld, raken we onvermijdelijk onze rust kwijt, omdat we steeds meer behoefte hebben aan bevestiging en lof. Door een voortdurende afwijzing van onszelf neigen we zelfs tot depressiviteit. Ook lopen we het gevaar geïsoleerd te raken, want als wij niet kwetsbaar durven te zijn tegenover elkaar, krijgen liefde en vriendschap geen kans.”

 

Alleen zijn als medicijn

Een christelijk leven leiden betekent in de wereld leven zonder van de wereld te zijn. die innerlijke vrijheid ontplooit zich in het alleenzijn. jezus ging naar een eenzame plaats om te bidden, dat wil zeggen om in zichzelf het besef te laten groeien dat alle macht waarover Hij beschikte Hem gegeven was, dat ieder woordt dat Hij sprak van zijn Vader kwam en dat elke daad die Hij verrichtte niet het werk was van zijn handen maar van Hem die Hem gezonden had. Op die eenzame plek kreeg Jezus te vrijheid om te falen. Een leven zonder stille plek, een leven dat geen middelpunt van rust kent, kan gemakkelijk vervallen tot destructiviteit. Wanneer we onze zelfkennis en ons zelfrespect uitsluitend afleiden uit het resultaat van onze handelen, nemen we een hebberige en afwerende houding aan en gaan onze medemensen meer zien als vijanden die we op afstand moeten houden dan als vrienden met wie we het goede van het leven kunnen delen. 

 

In het alleenzijn wordt geleidelijk aan de illusie van onze bezitsdrang ontmaskerd en komen we tot de ontdekking dat we in de kern van ons wezen niet zijn wat we kunnen grijpen, maar wat ons gegeven is. In het alleenzijn is de stem te horen van Hem die ons heeft aangesproken nog voor wij een woord konden zeggen, die ons genezen heeft nog voor wij ook maar een hand konden uitsteken om te helpen, die ons heeft bevrijd lang voordat wij in staat waren anderen te bevrijden, en die ons heeft liefgehad lang voordat wij liefde konden geven. In de stilte van het alleenzijn komen we tot de ontdekking dat zijn belangrijker is dan hebben en dat wij meer waard zijn dan het resultaat van onze inspanningen. In het alleenzijn gaan we inzien dat ons leven geen bezit is dat we moeten verdedigen tegenover anderen, maar een geschenk dat we mogen delen. Daar leren we dat de helende woorden die we spreken niet uit onszelf voortkomen, maar ons gegeven zijn, dat de liefde waaraan wij uiting geven deel is van een grotere liefde, en dat het nieuwe leven dat in en door ons opbloeit geen bezit is om ons aan vast te klampen, maar een geschenk dat we dankbaar mogen aanvaarden. In de stilte van het alleenzijn worden we ons ervan bewust dat onze waarde niet gelijk is aan onze nuttigheid. In dat opzicht kunnen we veel leren van de oude boom in het tao-verhaal over de timmerman en zijn leerling:

 

Een timmerman en zijn leerling liepen door een groot bos. Toen ze bij een hoge, geweldige, knoestige, oude, prachtige eikenboom kwamen, vroeg de timmerman aan zijn leerling: ‘Weet je waarom deze boom zo hoog is, zo geweldig, zo knoestig, zo oud en zo prachtig?’ De leerling keek zijn meester aan en zei: ‘Nee…waarom?’ ‘Dat is’, zei de timmerman, ‘omdat hij niet nuttig is. Als hij nuttig was geweest, zou men hem al lang geleden hebben omgehakt en tafels en stoelen van hem hebben gemaakt, maar omdat hij niet nuttig is, kon hij zo groot en prachtig worden dat wij in zijn schaduw kunnen uitrusten.’ 

 

In de stilte van het alleenzijn kunnen we rustig oud worden zonder ons zorgen te maken over de vraag of we wel nuttig zijn en kunnen we zomaar, zonder bijbedoelingen, iets voor een ander betekenen. Hoe meer we ons losgemaakt hebben van onze afhankelijkheid van de wereld (waaruit die wereld ook mag bestaan: vader, moeder, kinderen, carriere, succes of inkomen), des te beter zijn we in staat met anderen een geloofsgemeenschap te vormen waarin we weinig te verdedigen en veel te delen hebben. Want als geloofsgemeenschap nemen we de wereld wel ernstig, maar nooit te ernstig. In een dergelijke gemeenschap kunnen we ons een beetje de mentaliteit eigen maken van paus Johannes XXIII, die om zichzelf kon lachen. Toen een zwaar gedecoreerde hoogwaardigheidsbekleder hem vroeg: ‘Heilige Vader, hoeveel mensen werken er in het Vaticaan?’ dacht hij even na en zei toen: ‘Ik denk: ongeveer de helft.’ Als geloofsgemeenschap werken we hard, maar we laten ons niet uit het veld slaan door het uitblijven van resultaat. Ook herinneren we er elkaar als leden van de geloofsgemeenschap voortdurend aan dat we een gemeenschap van zwakke mensen zijn, transparant voor Hem die ons aanspreekt in de stille plekken van ons bestaan en die zegt: ‘Wees niet bang, je mag er zijn.’

Deel dit bericht op social media:

Vrienden als steunpilaren

2b2863a3-a084-4bc4-b5c6-bfa747c3e577

Vrienden als steunpilaren

Toen ik 28 jaar was ging mijn relatie met mijn toenmalige vriendin na zes jaar uit. Ik kwam tot de conclusie dat ik niet of nauwelijks nieuwe vrienden had gemaakt gedurende de relatie. Ik had vrienden van de basisschool, middelbare school en een paar goede contacten uit mijn studententijd. Het grootste deel van deze vrienden woonden niet in Den Haag, de stad waar ik op dat moment woonde. Ik voelde me soms alleen en zocht afleiding in daten. Ik ontmoette mooie, leuke en bijzondere vrouwen. Tegelijk miste ik echte kameraadschap. Ik had onvoldoende vrienden en zag de vrienden die ik wel had onvoldoende. Waar ik behoefte aan had waren mannen die mij aanmoedigde en af en toe goed de waarheid konden vertellen.

Besluit om te investeren in vriendschap

Ik besloot om te investeren in vriendschappen en daarin risico’s te nemen. Via een kring in de kerk waar ik naar toe ging ontmoette ik diverse mannen. Langzaam ontstonden er nieuwe vriendschappen. Wat ik te leren had was om mij zelf kwetsbaar op te stellen in deze vriendschappen. Ik bood andere mannen steun maar vroeg vaak onvoldoende hulp. Ik vond diep in mijn hart dat ik zelf de oplossingen moest vinden voor de uitdagingen die ik had.

Kwetsbaar opstellen

Begin 30 sloot ik mij aan bij een project rond straatpastoraat. Het was mooi en intensief werk waarin ik veel over mezelf heb geleerd. Ik leerde om beter in contact te staan met de emoties van anderen en die van mezelf. Via dit vrijwilligerswerk ontmoette ik Johannes. Johannes en ik hadden een enorme klik. Johannes is een meester in het stellen van goede vragen. Hij bemoedigt en confronteert mij. Johannes stond op het punt om vanuit Den Haag te gaan verhuizen naar een dorp in Drenthe om mantelzorg te kunnen verlenen aan zijn schoonmoeder. Ik wilde Johannes niet kwijt. Na een avond op straat in gesprek te zijn geweest met diverse mensen besloten we ergens wat te gaan drinken. Uiteindelijk belanden we rond een uurtje of twee in een falafeltentje. Ik vertelde hem dat ik hem niet kwijt wilde. Ik vroeg hem of hij mijn vriend wilde worden. Het voelde kwetsbaar, afhankelijk en een beetje vreemd. Het verlossende antwoord: “ja dat wil ik ook” voelde bevrijdend. In de vriendschap met Johannes leerde ik steeds beter om hulp te vragen, zorgen te delen en te vragen om steun.

Steun voor werk en relatie

In de periode dat ik Johannes leerde kennen heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Johannes was een van de eerste die ik vertelde over onze relatie. Hij was een grote steun om het risico te nemen om een echte relatie aan te gaan. Na een korte verkering periode besloten mijn vrouw en ik te trouwen. Het eerste jaar van ons huwelijk was geen groot succes. Mijn vrouw raakte overspannen, een project wat we samen waren gestart liep anders dan gehoopt en ik had te maken met oude verlatingsangst. Hoewel mijn vrouw en ik goede gesprekken hadden, merkte ik dat niet met al mijn zorgen bij haar terecht kon. Waar ik mijn vrouw tot de dag van vandaag dankbaar voor ben is dat ze af en toe tegen mij zei: “bel een goede vriend van je op om het hier over te hebben”. Die aanmoediging van mijn vrouw heeft mij geholpen om beter te herkennen wanneer ik met mijn vrouw moet verder praten en wanneer ik een vriend moet bellen. In de jaren die daarop volgde leerde ik steeds meer inzien dat vriendschappen steunpilaren zijn voor andere relaties. Zonder vriendschappen komt er teveel druk op je intieme relatie te staan of werkrelaties. Je hebt vrienden nodig om je te spiegelen, te confronteren en soms zaken te relativeren.

Op elke leeftijd kun je vrienden maken

Veel mensen, in het bijzonder mannen, stoppen op een bepaalde leeftijd met vrienden maken. Vrienden maken vraagt om kwetsbaarheid en de acceptatie dat je afgewezen kunt worden. Hoe ouder we worden hoe spannender we dat wellicht vinden. In de afgelopen jaren heb ik een aantal nieuwe vriendschappen gesloten en sta nog steeds open voor nieuwe vriendschappen. Mijn vader van bijna 70 is in het maken van nieuwe vriendschappen een voorbeeld. Hij is onlangs aangesloten bij een gespreksgroep, heeft een nieuwe vriend gevonden waarmee hij samen boeken leest en klust samen met een vriend die jaren geleden een grote boerderij heeft gekocht met vee. Nieuwe vrienden kunnen iets nieuws brengen in je leven. Ik leer door mijn vrienden mijzelf beter kennen, andere relaties verdiepen en krijg een steeds beter beeld wie onze grote Schepper is. 

Steven van den Heuvel, 38 jaar, getrouwd met Fleur en trotse vader van Samuel (1,5 jaar). Werkzaam als leiderschapscoach en expert op het gebied van organisatieverandering.

Deel dit bericht op social media:

Vriendschap het is zo’n simpel iets, maar leg het maar eens in woorden uit

rick

Vriendschap het is zo'n simpel iets, maar leg het maar eens in woorden uit

2 Maanden geleden werd ik gevraagd door een vriend om een stukje over vriendschap te schrijven, tja daar zit je dan… Vriendschap het is zo’n simpel iets, maar leg het maar eens in woorden uit. Soms is het schaterlachen en de zorgen vergeten, soms is het een goed gesprek, een biertje drinken, potje voetballen of even flink discussiëren. Hoe het er ook uit ziet, vriendschap hebben we nodig.

Maar goed, 2 maanden nagedacht en nog steeds geen idee welk van de bovenstaande voorbeelden ik zou gebruiken om vriendschap in woorden uit te drukken. Inmiddels heb ik het koude Nederland voor het nog koudere Engeland verwisselt. Hier zit ik op een bijbelschool om te genieten van mijn vriendschap met Jezus. Daar heb je dat woord vriendschap weer…

Op woensdag 22 september kwam ik nadat ik door het drukke verkeer van Engeland geworsteld was aan op de campus. Met meer dan 100 slaapkamers, ik kreeg een sleutel en mijn kamernummer te horen en ging op pad. Ik zou 1 kamergenoot hebben ,Daniel van Britse afkomst. Eerste indruk, oorbelletje, vegetarisch en een trui die 5 maten te groot is. Lekker dan… zal wel geen vriendschap worden denk ik bij mezelf. 20 minuten later hebben we ons levensverhaal met elkaar gedeeld, voor elkaar gebeden en tranen gelachen. 2 weken later en dit verhaal over vriendschap wordt getypt terwijl Daniel boven mij in het stapelbed zit. We zwijgen, soms is dat beter. Zeker na gisteravond.

We waren met een groep aan het zingen in de kerk, ik zie Daniel met zijn telefoon aan zijn oor uit het gebouw weglopen. Het zit mij niet lekker en ik ga hem achterna, als ik buiten kom loopt hij huilend op mij af, omhelst mij, en huilt uit op mijn schouder. Na 20 seconden zwijgen zegt hij: “my grandad, he died, can you come for a drive with me” we lopen direct naar zijn auto, stappen in sluiten onze ogen. En hij dankt God voor het mooie leven wat zijn opa heeft gehad, en bid voor kracht voor zijn familie. De tranen zijn veranderd in een glimlach, we rijden naar de dichtstbijzijnde supermarkt en kopen de favoriete witte wijn van zijn opa “tradition” zegt hij met een glimlach. We parkeren de auto in een parkje, we zwijgen en kijken naar de regendruppels die langzaam naar beneden rollen over de vooruit, terwijl we om de beurt een slok van de iets te warme witte wijn nemen. We hebben een gesprek over het leven van zijn opa en proosten op “Poppay” zoals hij zijn opa noemde toen hij als kleine jongen op schoot zat. De radio gaat aan, en terwijl we samen uit volle borst meezingen met de muziek van ABBA schiet mij de vriendschap vraag te binnen, ik zet het geluid zachter en vraag: “Dan is it okay if I write about our Friendship?”

Rick Struik heeft samen met zijn vriendin Manuela een Instagram account waar ze mensen op de hoogte houden van hun passie en journey. https://www.instagram.com/milesandmissions/

Deel dit bericht op social media:

Vriendschap is ‘een lege plek voor iemand om te blijven’

arie_vriendschap

Vriendschap is ‘een lege plek voor iemand om te blijven’

Deel dit bericht op social media:

Vriendschap is ‘een lege plek voor iemand om te blijven’

Het is laat op de avond en we rijden over een verlaten snelweg. Buiten valt de regen. Jij kijkt naar de voorbijtrekkende lichtjes van de lantaarnpalen, ik naar de weerspiegeling daarvan in jouw ogen. We zeggen niets. We hoeven niets te zeggen. Zelfs als we zwijgen, spreken we dezelfde taal. We luisteren slechts naar de zwiepende ruitenwissers en het ruisen van de banden over het asfalt.

Ik denk aan een gedicht van Rutger Kopland: Ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven. Na zeven jaar huwelijk bied jij nog altijd die plek aan mij, die lege plek voor iemand om te blijven. Het doet me beseffen dat een huwelijk zonder vriendschap nooit compleet kan zijn. Want juist omdat wij zo innig bevriend zijn, hebben we geen enkele angst om elkaar te verliezen.

Ik richt mijn ogen op de weg en zet het grootlicht van de auto aan. Ik realiseer me: hoe ver je ook kunt kijken, je kunt nooit zien voorbij de horizon. Ik weet niet wat er aldaar op ons wacht, maar het jaagt me geen angst aan. Want voor welke obstakels wij ook komen te staan: zolang wij voor elkaar die lege plek zijn om te blijven, zijn we onverwoestbaar.

Arie Vogelaar is 32 jaar oud, getrouwd en werkzaam als ondernemer in de marketingsector. Bezoek zijn website arievogelaar.nl voor meer informatie.  

Dagen zwierf ik alleen door de straten van New York

IMG_9088

Dagen zwierf ik alleen door de straten van New York

New York

Dagen zwierf ik alleen door de straten van New York. Na mijn studie Journalistiek deed ik – voor kost en inwoning – drie maanden vrijwilligerswerk voor een stichting in Brooklyn, NY. In de weekenden nam ik op Shepherd Avenue de C Line naar Manhattan. Op zaterdagen dook ik elke week een andere wijk in omdat ik geen straat in de stad wilde missen. Op zondagen pakte ik de metro die in de buurt van 695 Parc Ave stopte, waar ik in Hunter College een dienst van Tim Kellers Redeemer bezocht. s’ Middags belandde ik steevast met een goed boek in Central Parc, waar ik mijn zere voeten wat rust gaf en genoot van de combinatie van rust en de eeuwige geluiden van de stad. Wanneer het schemerig werd en ik niet goed meer kon lezen, pakte ik de metro naar Times Square waar ik óf gewoon ging zitten en de hectiek in mij opnam óf een film pakte, films die in die tijd pas maanden later in de Nederlandse bioscopen zouden draaien.

Tijdens mijn verblijf in New York werd ik verliefd. Smoorverliefd. Op de stad. Tot mijn verrassing rolden er dan ook enkele tranen over mijn wangen toen ik een paar jaar later terugkeerde en vanuit New Jersey de skyline van Manhattan in de verte zag liggen. Een skyline zonder Twin Towers. Een plek waarop ik diverse keren had gestaan en de stad in mij had opgezogen. De tranen werden heftiger toen ik langs de smeulende puinhopen van Ground Zero liep. Mijn grote liefde was geraakt in zijn hart.

Naast dat ik verliefd werd, kreeg ik ook een nieuwe vriendschap in New York. Een vriendschap met mezelf. Geen narcistische zelfliefde (hoop ik in ieder geval), maar een liefde zoals Jezus die denk ik bedoelde met zijn woorden dat we de ander moeten liefhebben als onszelf. Door dagen achtereen alleen rond te zwerven in de miljoenstad, werd ik mijn eigen maatje. Heerlijk vond ik het om alleen door de straten van New York te wandelen. Van tevoren was ik gewaarschuwd dat de onophoudelijke rij aan wolkenkrabbers en de massa aan mensen de alleengaande toerist neerslachtig kan maken. Een gevoel van eenzaamheid die je middenin een stroom van mensen plotseling kan overmeesteren. Het tegendeel bleek voor mij het geval. Juist de aanwezigheid van miljoenen anonieme anderen, maakte dat ik het heerlijk vond alleen – of beter eigenlijk: met mezelf – op te trekken.

Wat door sommigen dus wel beschreven wordt als eenzaamheid, was voor mij een nieuwe kennismaking met mezelf. Je zou het bijna een meervoudige persoonlijkheidsstoornis noemen, maar ik verzeker je, dat was het echt niet. Het was eerder een mooie afronding van een pubertijd en adolescentie waarin ik – net als vele van mijn leeftijdsgenoten – voortdurend op zoek was naar mijzelf, mijn identiteit. Op Times Square, in Harlem en op het observatiedek van het World Trade Centre leek ik hem te hebben gevonden. Hier ontdekte ik de Henk Jan Kamsteeg van wie God volgens de preken van Keller blijkbaar ook al een tijdje hield. Van Keller leerde ik wat het betekent dat ik mag weten dat mijn identiteit in Christus is. Die schreeuwerige puber van enkele jaren daarvoor, die worstelende adolescent van dat moment, realiseerde zich nu dat hij in Christus geliefd is. Het maakte dus niet zo gek veel meer uit wat anderen wel of niet van hem vonden. Ik had dus ook niet – of in ieder geval minder – de erkenning van anderen nodig. Ik mocht er zijn. En – zo ontdekte ik – ik vond mijzelf prima reisgezelschap. Een vriendschap voor het leven. 

Henk Jan Kamsteeg  (1976) is getrouwd en vader van drie mooie dochters. Henk Jan heeft zijn eigen bureau waarmee bedrijven inspireert en coacht op het gebied van dienend leiderschap, inclusief leiderschap en storytelling. Henk Jan schreef 7 boeken over deze onderwerpen. Daarnaast is hij storyteller bij International Justice Mission (IJM), een organisatie die zich inzet tegen slavernij en mensenhandel. Zie ook www.hjkamsteeg.nl en www.ijmnl.org.

Deel dit bericht op social media:

Follow Friendship!

follow-friendship

Follow Friendship!

Het doel van vriendschap.nl is groots! We willen een vloedgolf aan vitale vriendschappen ontketenen. Anders gezegd, we willen een vriendenrevolutie op gang brengen.

Dichterbij geformuleerd willen we graag dat jij een betere vriend wordt. En je vrienden ook! Genoeg meeslepende woorden. Je proeft het wel. Vriendschap. Daar gaat het om. Meer vriendschappen en vooral betere vriendschappen. Om je te dagelijkse portie inspiratie niet te missen, kun je ons volgen op de sociale media die hier onder staan. Verhalen, quotes en oproepen om te delen of gewoon toe te passen.

Deel dit bericht op social media:

Vriendschapsspel

spel

Vriendschapsspel

Mannen kunnen zo eenvoudig vriend zijn. Dat is een prachtig fenomeen. Het is gewoon goed als we bij elkaar zijn! Uniek en herkenbaar. Tegelijk kan een bepaalde oppervlakkigheid ook diepere vriendschap in de weg staan Hoe kun je met je vriend in gesprek komen over zijn diepere drijfveren, gevoelens en gedachten? 
 
Alleen al dit ter sprake brengen, roept het gevoel van ongemak op. Daarom is er het vriendschapsspel. Een eenvoudig kaartspel met 4 thema’s. Wij, jij, mooi en moeilijk. Vier categorieën die een aantal vragen bevatten om jullie gesprek uit te lokken. Heel leuk om samen te doen, maar je kunt ook in grotere groepen gebruik maken van het spel. 
 
En heb je vandaag geen zin? De achterkant van de kaarten is te gebruiken als regulier kaartenspel. Wel zo makkelijk, mannelijk en praktisch!

Deel dit bericht op social media:

Koester je vriendschappen

2koester-je-vriendschappen

vRIENDSCHAP

Ik had nooit gedacht dat het woord vriendschap mij buikpijn zou opleveren. Ik ben een mensen mens. Dus vrienden vormden een rode draad in mijn leven. Ik had er genoeg van, misschien wel teveel zelfs.

Je voelt de verandering in de lucht hangen, klopt! Waar het mis gegaan is? Ik heb nu 11 jaar de ziekte van Parkinson. In het begin staat iedereen voor je klaar. Alleen in de loop van de jaren wordt het steeds minder. Nu spreek en loop ik ook erg slecht, dus geven in de vorm van iets terug geven is er steeds minder bij. Zou niet hoeven hoor ik je zeggen…nee misschien wel niet.

Misschien was dat de verkeerde basis wel van mijn vriendschappen? Misschien wel. Er zijn gelukkig een paar uitzonderingen, maar zoals het was is dat ook niet meer. Tja, ik zou willen dat ik een positiever verhaal over vriendschap kon delen, maar dit is de rauwe werkelijkheid, helaas…

Ben je ziek, koester je vriendschappen! Als je nu aan iemand moet denken…..vraag hem gewoon of ga eens spontaan bij hem langs.

Frans van Heest is getrouwd, vader van 5 kinderen en opa van een geweldige kleindochter. Werken doet hij vanaf 2015 niet meer, vanwege zijn ziekte is hij 100% afgekeurd. 

Deel dit bericht op social media: